Fredrikstad

Fredrikstad er den nest største byen på Østlandet, og dermed Østfolds største by. Tettstedet som utgjøres av Fredrikstad og Sarpsborg har godt over 100.000 innbyggere, og etterhvert som transportmulighetene til og fra Oslo blir bedre og eiendomsprisene i hovedstaden stadig øker, velger flere familier å bosette seg her selv om foreldrene jobber i eller nær Oslo-området.

Det mest kjente ved Fredrikstad er kanskje Gamlebyen, som er forsøkt opprettholdt i så “original” form som mulig, med brostensgater og de gamle bygningene restaurert til å ivareta en autentisk, visuell profil – samtidig som de innvendige lokalene har kunnet blitt oppdaterte for å gjøre det mulig og komfortabelt å bo og drive næring.

For de som ønsker en autentisk opplevelse fra fortiden kan man til og med kanskje få lov til å prøve gapestokken som fortsatt står der, når man tar en guidet tur av Gamlebyen. Når man har sett seg ferdig på Gamlebyen, finnes det en rekke andre attraksjoner og fritidsaktiviteter å ta fatt på i resten av Fredrikstad.